U bent hier

Programma

Symposium: ‘Zin in de zorg; een toekomstbestendig beroep creëer je samen’      

Datum: 13 mei 2019

Programma

08.30 – 09.00 Inloop met ruimte voor registratie, kennismaking en koffie/thee
09.00 – 09.10 Opening
Door: Jan-Willem Dannenberg (verpleegkundig specialist ggz/teamleider zorg en voorzitter van de Vakgroep V&V) 
09.10 – 09.25 Inleiding
Door: Herma van der Wal (raad van bestuur) 
09.25 – 09.35 Huishoudelijke mededelingen en praktische uitleg 
Door: Dirk Dijkslag (dagvoorzitter) 
09.35 – 10.10 Veranderingen in 2020
Door: Henriëtte Rutten (adviseur Leren & Ontwikkelen) 
10.10 – 10.30 Pauze met koffie/thee
10.30 – 11.15 DGNA - informatie en prijsuitreiking
11.15 – 11.45 Verpleegkundig onderzoek: het ondersteunen van zelfmanagement
Door: Titus Beentjes (verpleegkundig specialist ggz)
11.45 – 12.00 Reacties publiek + uitleg workshops
12.00 – 13.00 Lunchpauze + wandeltijd naar workshops
13.00 – 13.45  Workshopronde 1 
13.45 – 14.00 Wandelpauze / wisseltijd
14.00 -  14.45 Workshopronde 2
14.45 – 15.00 Wandelpauze / wisseltijd
15.00 – 15.45 Workshopronde 3
15.45 – 16.00 Wandelpauze / terug in De Steerne
16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting
16.15 – 16.30 Allerlaatste mededelingen en bedankjes
16.30 – 17.00 Borrel

 

Workshops:

Er zijn drie rondes met de volgende workshops:

 1. Taakherschikking
  Door:  Henri Sellies (verpleegkundig specialist ggz/teamleider zorg) en collega
  Taakherschikking gaat over de verdeling van taken tussen verschillende professies. Deze taakherschikking is in de afgelopen jaren veelal gegaan over de herverdeling van taken tussen de verpleegkundige en de arts. Verpleegkundig specialisten hebben steeds meer taken overgenomen van de psychiater. Er ontstaat echter ook steeds meer taakherschikking doordat andere disciplines zorgtaken uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van sociaal pedagogisch hulpverleners aan teams. Hoe kunnen nieuwe taakherschikkingen zorgen voor kansen en hoe behoudt de verpleegkundige haar identiteit?
   
 2. Wet verplichte ggz (Wvggz)
  Door: Sandra Wijngaards (adviseur juridische zaken)
  In 2020 komt de Wet verplichte ggz (Wvggz) als vervanger van de Wet BOPZ. De rechtelijke machtiging (RM) en inbewaringstelling (IBS) komen te vervallen en hiervoor komen andere maatregelen in de plaats. De volgende vragen komen vast op: Wat houdt dit in? Wat betekent dit voor onze patiënten? En welke taken heeft de verpleegkundige hierin? Sandra vertelt ons over de inhoud en stand van zaken bij de Dimence Groep.
   
 3. Zingeving
  Door: Janneke Hengeveld (verpleegkundig specialist ggz/teamleider zorg) en Maarten van Garderen 
  Zingeving gaat over de vraag hoe mensen (weer) betekenis (kunnen) geven aan hun leven. In de psychiatrie is zingeving een wezenlijk onderdeel van de zorg. De verpleegkundige is volgens het beroepsprofiel in staat ethische vragen en zingevingsvragen te bespreken met patiënten en collega’s. Maar vaak voelen verpleegkundigen zich handelingsverlegen hierin. Janneke en Maarten vertellen ons meer over de rol van de verpleegkundige en kunnen praktische handvatten bieden in het omgaan met zingevingsvragen. 
   
 4. Wet BIG-II
  Door: Caroline van Mierlo (strategisch adviseur Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) 
  In het komende jaar, 2020, zal de nieuwe wet BIG-II starten. Deze nieuwe wet brengt eisen met zich mee voor herregistratie van alle verpleegkundigen; ze moeten zich gaan registreren als basis- of regieverpleegkundigen. De nieuwe eisen stellen o.a. dat verpleegkundigen deskundigheidsbevorderende activiteiten moeten verrichten om voor herregistratie in aanmerking te komen. Daarbij is er veel onzekerheid voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing op NLQF-6 niveau of zij zich kunnen registreren als regieverpleegkundige. Deze workshop geeft ons meer inzicht hierin.
   
 5. RAAK
  Door: Arjen Tolkamp (senior psychiatrisch verpleegkundige en coördinator voor de zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid) 

  Er zijn veel zorgprofessionals die zelf ervaring hebben als cliënt in de hulpverlening. Hoe kan je jouw ervaringskennis aanwenden in de (behandel-)relatie met cliënten?  De Dimence Groep heeft zich verbonden aan de gedachte dat het inzetten van ervaringskennis door hulpverleners een positieve bijdrage zou kunnen geven aan de relatie met cliënten. Dit is voortgekomen uit het raak RAAK-project, waarin verschillende organisaties zich verdiept hebben in de vraag op welke manier de ervaringsdeskundigheid van zorgprofessionals een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychiatrische problematiek. Hoe kan bijvoorbeeld een verpleegkundige die een depressie heeft doorgemaakt haar ervaringen gebruiken op de werkvloer? Van oudsher worden privé en werk gescheiden gehouden, maar in de huidige tijd kan dit mogelijk ook anders. Gebruik maken van eigen ervaringen kan stigma verminderen en de wederkerigheid in de relatie bevorderen.

 6. Verpleegkundig onderzoek, wat kan jij ermee? 
  Door: Peter Goossens (senior onderzoeker/begeleider promovendi, verpleegkundig specialist ggz) 
  Peter gaat meer vertellen over onder andere de filminterventie die hij heeft ontwikkeld en onderzocht. Hij heeft samen met Linda Kronenberg, de vakgroep en de opleiding voor verpleegkundigen onderzoekslijnen gemaakt, zodat eenieder die dat wil kan aanhaken en mee kan doen met verpleegkundig onderzoek.
  Wetenschappelijk onderzoek speelt bij de Dimence Groep een belangrijke rol. De Dimence Groep is zich bewust van het grote belang van wetenschappelijk onderzoek: het levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van zorg, draagt bij aan een kritische instelling ten aanzien van allerlei ingeslepen gewoontes en inzichten en het maakt de instelling aantrekkelijker voor mensen in opleiding en voor high potentials c.q. professionals met ambities. Door wetenschappelijk onderzoek voor een deel ook samen met andere partijen op te zetten en uit te voeren, wordt het academisch denk- en werkniveau versterkt en bevorderd en blijft de aansluiting met landelijke en internationale ontwikkelingen gegarandeerd.